muzische schoolprojecten

verschillende uitgewerkte projecten rond thema’s:

Halloween, Sinterklaas, Nieuwjaar/Driekoningen-zingen, carnaval, …

Halloweenproject: een echte griezelshow

een project rond Halloween, met een griezellied, verwerking, alle muzische domeinen (ook andere vakken Nederlands, WO) komen aan bod, samen met de kinderen steek je een echte griezelshow in elkaar om nadien te tonen aan een andere klas, leerjaar, (groot)ouders, …  met muziek, goocheltrucs, schimmenspel, knutselactiviteiten, …

MINI-SINT-musical: de sint op tilt!

een uitgewerkte mini-musical met lessenpakket rond muzisch thema in het teken van de Sint, leerlingen werken eerst in workshops rond verschillende domeinen van muzische vorming (acteur, zanger, danser, decor, journalist,…)
brengen nadien een mini-musical op het podium met bekende en eigen gecomponeerde liedjes

carnaval op school: ideeënpakket

een uitgewerkte dag in het teken van carnaval

(met een eigen gecomponeerd carnavalslied):
leerlingen werken eerst in een doorschuifsysteem in 3 groepen rond een bepaald muzisch domein
om zo tot een slotmoment, uitreiking te komen met een extra verrassing als alles gelukt is
of
organiseer voor en door de kinderen een heuse CARNAVALSFUIF!!
kinderen werken in de voormiddag een muzische activiteit uit en organiseren zo
mee de fuif in de namiddag. Met dj-opleiding (workshop) met tablet voor kinderen om hen op de fuif nadien echt muziek te laten draaien!!

of … ondertussen 4 uitgewerkte projecten + losse ideetjes